Bài pháp âm Đạo Nghĩa Vợ Chồng do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Thuyền, Tỉnh Sóc Trăng trong ngày Khóa tu phật thất một ngày an lạc

Đánh giá