Bài pháp âm Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời phần 1 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong https://www.youtube.com/watch?v=hczz137k4NY

Đánh giá