Pháp thoại “Đạo Phật Một Góc Nhìn” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân Lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) năm 2011