Phóng sanh là một việc thiện tạo phước báu về thọ mạng. Thế mà nhiều người vẫn phóng sanh nhưng lại tạo ra rất ít phước báu hoặc thậm chí không nhận được phước báu từ hành động này.

Nguyên nhân từ đâu?

Mời quý vị nghe lời chia sẻ của Thầy Phước Tiến về vấn đề này.

—————

Trích bài giảng: Phóng Sanh – Cách Thức Ban Tặng Sự Sống
http://phatphapungdung.com/phong-sanh-cach-thuc-ban-tang-su-song-giang-su-thich-phuoc-tien-24431.html

Bài liên quan