Bài pháp âm Dấu Ấn Cuộc Đời do Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vĩnh Hưng, Long An trong ngày khóa tu bát quan trai

Dấu Ấn Cuộc Đời – Thích Thiện Thuận
2 (40%) 1 vote