Bài pháp thoại Dấu Hiệu Của Sự Thiếu Phước Và Tổn Phước do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiền Lâm (Xuân Lộc, Đồng Nai), ngày 01-10-2017

Dấu Hiệu Của Sự Thiếu Phước Và Tổn Phước – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá