Để con trưởng thành. Thầy Nhật Từ giảng nhân Tết Trung Thu, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 8-10-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1624,de-con-truong-thanh.tsph

Để con trưởng thành – Thích Nhật Từ
Đánh giá