Để đời vui hơn. Thầy Nhật Từ giảng và tặng quà cho khoảng trại viên tại Trung tâm Bảo Trợ Xã Hội Chánh Phú Hoà, Bình Dương, ngày 25-02-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1855,de-doi-vui-hon.tsph

Để đời vui hơn – Thích Nhật Từ
Đánh giá