Để đời vui hơn – Thích Nhật Từ

Để đời vui hơn. Thầy Nhật Từ giảng và tặng quà cho khoảng trại viên tại Trung tâm Bảo Trợ Xã Hội Chánh Phú Hoà, Bình Dương, ngày 25-02-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1855,de-doi-vui-hon.tsph

BÌNH LUẬN