Để được an vui (Phẩm An Vui, Kinh Pháp Cú) – Phần 2/2 – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng An Hạnh, San Jose, 4941 Eberly Dr., San Jose, CA. 95111, USA. Tel: (408)-281-2047, ngày 14-08-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2200,de-duoc-an-vui-Pham-An-Vui-Kinh-Phap-Cu-B.tsph