Để sinh nhật được tăng phước thọ – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại khu du lịch Suối Tiên, ngày 14/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5934,de-sinh-nhat-duoc-tang-phuoc-tho.tsph