Bài pháp thoại “Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 15/04/2015 (27/02/Ất Mùi) tại Thiền Viện Sơn Thắng (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)

Download MP3

Để Trở Thành Giảng Sư Phần 1 – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote