Đi chùa. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Phật Đà – Australia, ngày 26/05/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1699,di-chua.tsph

Đi chùa – Thích Nhật Từ
Đánh giá