Bài pháp thoại: Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn – TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM ngày 28/07/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-di-mot-ngay-dang-hoc-mot-sang-khon/