Điều cần biết về cõi âm – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Hội thảo khoa học nguyên cứu về tiềm năng con người tại viện bảo tàng quân khu 7, ngày 20/09/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5197,dieu-can-biet-ve-coi-am.tsph