Pháp thoại Điều Công Bằng Nhất Trên Thế Gian do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 19/01/2019

Đánh giá