Bài pháp thoại Diệu Dụng Quán Âm phần 4 do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 6/3/2010