Bài pháp thoại Định Thiền (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tư gia Phật tử Thiện Giác (Đức Quốc), ngày 12-06-2017

Định Thiền (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa
Đánh giá