Bài pháp thoại “Đổ Nghiệp Là Gì (Karma Ripening)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 08-08-2010 tại chùa Ấn Quang (quận 10, TPHCM). Và được phụ đề tiếng Anh