_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại ĐỖ NGHIỆP
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa BỬU QUANG – Q.Tân Phú – Tp.HCM
Ngày 08.11.2013 (06/10 – Quý Tỵ)
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***