Độ Người Thân. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hoa Nghiêm – Australia, ngày 21/05/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1694,do-nguoi-than.tsph