Bài pháp thoại Độ Người Thân do Đại Đức  Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 18.8.2018