Bài pháp âm Đoản Kỳ Xuất Gia do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiên Phước, Mỹ Tho trong ngày khóa tu một ngày an lạc

Đoản Kỳ Xuất Gia – Thích Thiện Thuận
4 (80%) 1 vote