Đoạn trừ tâm kiêu ngạo và dua nịnh – tu hạnh ít muốn và biết đủ – Thích Viên Giác
4.5 (90%) 2 vote[s]