Vào ngày 22-08-2012 đoàn từ thiện duyên lành đã đến trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa và trung tâm tâm thần Tân Định để phát quà cho những người khuyết tật và bệnh nhân ở đây.

Đoàn từ thiện duyên lành – Làm từ thiện tại Bình Dương
Đánh giá