Bài pháp thoại Đổi Gió do đại đức Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiên Chánh (Quận Tân Phú, HCM), ngày 25-12-2017

Đổi Gió – Thích Thiện Tuệ
Đánh giá