Bài pháp thoại Đời Sống Bình An Phần 2 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại công ty TNHH Tân Huê Viên (tỉnh Sóc Trăng), ngày 08-01-2018