Bài thuyết pháp Đợi do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Huệ Quang, Đà Nẵng nhân ngày lễ phật đản

 

Đánh giá