Đối thoại triết học 4: Bản chất thời gian. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 2-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1651,doi-thoai-triet-hoc-4-Ban-chat-thoi-gian.tsph

Đối thoại triết học 4: Bản chất thời gian – Thích Nhật Từ
Đánh giá