Đối thoại triết học: Đạo đức trong tái sinh. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 18-11-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/#Play,1643,doi-thoai-triet-hoc-dao-duc-trong-tai-sinh.tsph

Đối thoại triết học: Đạo đức trong tái sinh – Thích Nhật Từ
Đánh giá