Đối Thoại Với Người Không Tin Đời Sau – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 12/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4900,doi-Thoai-Voi-Nguoi-Khong-Tin-doi-Sau.tsph