Pháp thoại Đối Trị Căn bệnh Vọng Tâm do Sư Cô Hương Nhũ giảng tai đạo tràng Chùa Sắc Tứ Kim Cang (TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên), ngày 21-12-2017

Đối Trị Căn Bệnh Vọng Tâm – Thích Nữ Hương Nhũ
Đánh giá