Bài pháp thoại Đối Trị Một Con Ma do TT Thích Tâm Đức thuyết giảng trong Khóa Tu Một Ngày An Lạc lần 93 tại Tu viện Tường Vân, ngày 22-07-2018