Pháp thoại “Đời Vay Trả (Life Is To Borrow And Return)” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Phật Quang (thị xã Trà Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) ngày 12/01/2010 (28/11/Kỷ Sửu). Và được dịch sang tiếng Anh

Download MP3