Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Bài pháp thoại: Dọn Rác Trong Tâm do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 02/06/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-don-rac-trong-tam/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com