Bài pháp thoại Du Già Sư Địa Luận – Bài Kệ 42 – 44: Niết Bàn do HT Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Thiền Đường Hội Ngàn Sao, chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai) trong khóa an cư kiết đông 2012