Đưa ông Táo về Trời – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Long Quang – Châu Đốc – An Giang, ngày 10/02/2010. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5326,dua-ong-Tao-ve-Troi.tsph