Khi nói đến Bồ tát Quan Thế Âm phần lớn chúng ta hay nghĩ đến lòng Từ Bi, cứu khổ cứu nạn…Như vậy Bồ tát Quan Thế Âm trở thành biểu tượng của Từ Bi và oai thần bất khả tư nghì để cứu khổ chúng sinh trên cõi đời này được bình an. Chúng ta hãy cùng lắng nghe thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng về đức hạnh của bồ tát Quán Thế Âm.

Download MP3

Đức Nhẫn Nhục Của Quán Thế Âm – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote