Bài pháp thoại “Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người” được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Ấn Quang (HCM) ngày 30/05/2015 (13/04/Ất Mùi)