Bài pháp âm “Đức Phật Là Bậc Đại Y Vương” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết pháp nhân đại lễ Phật đản 2556 tại Tu Viện Tường Vân ngày 04/05/2012

Download MP3