Bài giảng Đức Tin Trong Đạo Phật do thầy Thích Phước Tiến  thuyết giảng tại chùa Hà Lâm (xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 06-07-2008 (04-06-Mậu Tý)

Hãy nhìn Ðức Phật ở địa vị chính của Ngài, và đừng bao giờ đặt Ngài ở địa vị một thần linh, một chúa tể. Người Phật Tử nếu có tin tưởng, thì chỉ là tin tưởng ở sự dẫn đạo sáng suốt của bậc giác ngộ, tin tưởng ở khả năng giác ngộ (Phật Tính) sẵn có ở mọi loài, chứ không phải tin nơi quyền phép có thể ban phúc trừ họa. Ðức Phật Thích Ca có dạy: “Tin là căn bản của sự thành công, và là nguồn gốc của muôn hạnh lành”. Nhưng lòng tin của người Phật Tử không phải là một lòng tin cuồng nhiệt, sôi nổi, không suy xét. Một đức tin đưa con người đến chỗ thành công quyết không phải là một thứ mê tín. Một tín ngưỡng mù quáng không xây dựng trên lý trí xét đoán là một nguy hại lớn cho đời sống của cá nhân, của gia đình, dân tộc và xã hội.

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến – Đức Tin Trong Đạo Phật

Download MP3

Người có niềm tin, tin lời Phật dạy, tin nhân quả, tin điều thiện bao dung. tha thứ, buông xả, biết đủ không cưỡng cầu.. có niềm tin chơn chánh sẽ làm cho cuộc đời luôn hướng thiện hướng thượng, phước đức đủ đầy.

-st-


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá