Pháp thoại Dục Vọng Là Nguồn Gốc Của Khổ Đau do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại London cho đạo tràng Phật tử thuộc Hội Phật giáo Việt Nam tại Vương Quốc Anh, ngày 30/07/2017