_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại ĐỪNG BẬN LÒNG KHEN CHÊ
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa Giác Hoằng – Q.Tân Bình
Ngày 17.12.2013 – nhằm ngày 15.11 Quý Tỵ
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***