Pháp thoại Dụng Công Tu Đạo do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Linh Sơn (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp) ngày 27/02/2019

Đánh giá