Tham lam vốn là bản chất của con người, chúng ta dễ mắc phải do những nhu cầu về tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Mỗi người sẽ có biểu hiện và mức độ tham khác nhau.

Trong năm giới của người cư sĩ Phật tử, Đức Phật dạy không trộm cắp, nghĩa là dừng lại lòng tham khiến người khác phải đau khổ. Thông thường, chúng ta khó nhận biết hành vi của mình có rơi vào lòng tham hay không và đang ở mức độ nào? Do đó, một số người vì lòng tham chi phối nên dễ dàng rơi vào những con đường lao lý tội lỗi, trầm luân mãi trong sự luân hồi.

Vì thế, bài pháp thoại Đừng để bị lòng tham chi phối sẽ trình bày các khái niệm cho chúng ta nhận thức về lòng tham qua từng thí dụ một, cũng như đưa ra các giải pháp để chúng ta kiểm thảo lại chính mình trong việc tu tập, chuyển hóa, đem lại lợi lạc, hạn chế những sự sai lầm phát tác trong hôm nay và ngày mai cho bản thân và thế hệ tương lai.

Bài pháp thoại Đừng Để Bị Lòng Tham Chi Phối do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Linh Quang (Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ), ngày 15-10-2017

Download MP3