Bài pháp thoại Đừng Để Lòng Tham Chi Phối do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp), ngày 26/04/2018

Đánh giá