Thích Nhật Từ
Giảng tại Chùa Tường Vân, ngày 22/09/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-dung-de-ly-hon-la-mot-noi-dau/ – www.tusachphathoc.com