Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Thích Nhật Từ
Giảng tại Địa điểm sinh hoạt tạm của chùa Giác Ngộ (139/5 Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận), ngày 06/08/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-dung-khoc-khi-kho-dau/ – www.tusachphathoc.com