Bài thuyết pháp “Đừng Làm Con Thiêu Thân” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 19/11/2010 (14/10/Canh Dần) tại Tu Viện Tường Vân (E4/6 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh)

Download MP3

Đừng Làm Con Thiêu Thân – Thích Phước Tiến
3 (60%) 8 votes