Pháp thoại Đừng làm nô lệ cho tham dục của thế gian do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Tịnh Thất Liên Nghiêm (H. Bình Chánh, TP. HCM) ngày 10/01/2019