Pháp thoại Đừng Sống Chỉ Biết Có Mình do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Minh Hiệp (H. Xuân Lộc – T. Đồng Nai) ngày 15/01/2019